Välkommen att boka mig som föreläsare till er konferens, event eller inspirationsdagar.

Inspirerande föreläsningar som bygger på evidensbaserad forskning.
Målet är att sprida såväl kunskap som glädje och åstadkomma positiv utveckling, hälsa och välmående.