Ångest

Enligt folkhälsoinstitutets undersökning är ca 40% av svenska folket drabbade av ångest. Men vad är ångest, och när blir det till psykisk ohälsa?

Den där jobbiga känslan i magen du känner när du plötsligt inser att du glömt något jätteviktigt, eller när du ska ha en presentation och inte har hunnit förbereda dig. Det är känslan av ångest.

Generellt kan man säga att ångest är oro för något som ligger framför oss, något som helt enkelt är okänt.
Hur vi känner ångest kan variera från person till person. Vissa får den där ”fjärilar i magen” känslan, blir torra i munnen, får hjärtklappning och behöver gå på toaletten. Andra kanske blir illamående, blir andfådda, svettiga och får totalt ”hjärnsläpp”.

Oavsett hur vår ångest upplevs är den kopplad till känslan av rädsla.
Tänk efter själv. Hur känns det när du är rädd? Och hur känns det när du får ångest?
Känslan av rädsla är betydligt starkare men ångest, kan man säga, är en mildare variant av rädsla, och oro än lite mildare. Förklaringen till det är att det är samma biologiska system som aktiveras vid rädsla, ångest och oro. Skillnaden är styrkan på pådraget.
När vi får ångest över något kan det så klart vara jättejobbigt, men det räknas inte som psykisk ohälsa. Nej, inte ens om vi känner oro och ångest en lite längre period.
Att känna ångest är en helt normal del av att vara människa.
Dessutom en bra sådan. Ja faktisk.

Oro, ångest och rädsla är en biologisk reaktion som från början ( Vi snackar 10 000- tals år sedan) utvecklades för att vi skulle veta vad som var farlig för oss och vad som kunde hota oss till livet. Att kunna känna rädsla för vilda djur ( som kunde äta upp oss) eller läskiga typer (som kunde slå ihjäl oss) var avgörande för vår överlevnad.
Ångest kan ses som ett förstadium till rädsla, som en liten varningsklocka för något som kan vara eller bli hotfullt. Är det en tiger i den där busken som prasslar? Den där oron för vad som kanske kommer att hända.

Men i dag oroar vi inte oss inte bara för direkta livsfaror utan även över saker som; Kommer jag göra bort mig totalt på det där mötet? Kommer jag köra på tentan? Räcker lönen till alla räkningar? Då de tankarna inbegriper dels en osäkerhet, men även ett slags hot, reagerar våra kroppar på samma sätt som om det kanske är en tiger i buskarna, och därför ringer varningsklockan och vi känner oro och ångest.

Den här varningsklockan fungerar oftast ”normalt”. Vi förstår varför vi känner oro och ångest inför situationer som när vi ska hålla ett tal, eller inför besöket hos tandläkaren.

Men vår larmklocka kan även börja krångla och börja ringa lite hej vilt, när det egentligen inte finns någon anledning till att larma. När vi helt enkelt får ångest av allt möjligt som rimligen inte är ett hot, eller när vi får ångest och vi inte har en susning om varför.

Ett stort problem med ångest är just det att vi många gånger inte ens vet varför vi känner ångest. Det bara kommer över oss. Om du hör något prassla i buskarna är det ju inte särskilt konstigt om du blir orolig och känner ångest.
Men om du står och brer en macka och plötsligt känner ångest är det inte bara känslan i sig som är jobbig, utan även det faktum att du inte vet varför. Det kan i sig göra att ångesten växer ännu mer.

När ångesten kommer över oss utan förklaring beror det ofta på en trigger ( se tidigare inlägg). Det är helt enkelt en ”liten del” av ett tidigare traumatiskt minne som triggar en negativ känsla. Det kan vara en doft, något du ser eller hör. Vår kropp uppfattar (på ett omedvetet plan) då denna del av minnet och regerar med känslan som är kopplat till minnet, och vi känner ångest.
Hos vissa av oss kan ångesten bli så stor, eller hända så ofta att den börjar begränsa oss.
Vi börjar undvika olika saker som att kanske delta i aktiviteter eller träffa vänner.
Ångest är ju till för att varna oss för fara genom att ge oss en negativ känsla, och faror skall ju undvikas. Det är just därför får vi ett undvikande beteende och kanske börjar dra oss undan mer och mer. När vår ångest börjar hindra oss från att leva våra liv talar man ofta om psykisk ohälsa.

Generellt definieras ångest som psykisk ohälsa när den påverkar vårt liv så pass negativt att vi inte kan leva ett normalt liv. Det kan betyda att vi undviker vissa situationer eller platser för att undvika ångest. Vilket i förlängningen kan innebära att vårt sociala rum minskar mer och mer, och vårt liv blir kraftigt begränsat.

Problematiken med ångest är i dag mycket vanlig, men fortfarande är det något vi inte gärna pratar öppet om.
Men kom ihåg att ångest kan drabba alla! Ung som gammal, lång som kort, man som kvinna, och är inte något tecken på svaghet. Varför vi får en ångestproblematik är komplext där en eller flera faktorer kan spela in. Enligt forskning finns det flera förklaringar till att vi utvecklar ångest. Stress är en stor faktor men det kan även vara genetiskt, inlärd rädsla, sömn, kemisk obalans i hjärnan, bakomliggande sjukdomar, m.f. Därför är det viktigt att se ångest från ett helhetsperspektiv där flera faktorer kan vara orsaken och dessutom samspela.

Men det finns även mycket forskning som visar hur vi kan minska ångest och även stress. Mer om detta i nästa inlägg.
Till dess önskar jag dig en fin dag
//Rosita

Om du lider av svår ångest eller annan psykisk ohälsa är det viktigt att i första hand ta kontakt med vården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *