Meditation

Minska oro, ångest och stress. Precis som det finns flera faktorer som kan orsaka ångest och stress finns det även flera faktorer som kan förebygga och förbättra. En avgörande faktor när vi har mycket ångest är att vissa delar i vår hjärna (som är kopplade till negativa känslor) har blivit framträdande. Vilket innebär att de […]