Meditation

Minska oro, ångest och stress. Precis som det finns flera faktorer som kan orsaka ångest och stress finns det även flera faktorer som kan förebygga och förbättra. En avgörande faktor när vi har mycket ångest är att vissa delar i vår hjärna (som är kopplade till negativa känslor) har blivit framträdande. Vilket innebär att de […]

Ångest

Enligt folkhälsoinstitutets undersökning är ca 40% av svenska folket drabbade av ångest. Men vad är ångest, och när blir det till psykisk ohälsa? Den där jobbiga känslan i magen du känner när du plötsligt inser att du glömt något jätteviktigt, eller när du ska ha en presentation och inte har hunnit förbereda dig. Det är […]