Föreläsningar

Föreläsningar inom ämnena psykisk ohälsa, personlig utveckling och stress men även motivationsföreläsningar med syfte att sprida kunskap, lyfta och må sitt allra bästa.
Föreläsningarna kan anpassas efter era önskemål där fler ämnen kan kombineras
Längden på föreläsningarna är ca 1-2,5 tim

Alla föreläsningar är baserade på forskning med god evidens

Bli stress-smart

Är stress verkligen farligt? Måste vi tänka ” balans i livet” och ”återhämtning” för att inte gå under av stress? Eller finns det en annan förklaring? Denna föreläsning tar upp stress från ett annat perspektiv där vår fantastiska hjärna står i centrum.
Föreläsningen beskriver på ett lätthanterligt sätt vad som händer i kroppen och hjärnan under stress, hur och varför det händer.
Men framför allt hur våra invanda tankemönster påverkar vår stress, och hur vi kan ändra på vår syn på stress och må bättre i vardagslivet och på jobbet.

Psykisk ohälsa

Öka era kunskaper och få konkreta tips om hur och varför psykisk ohälsa uppstår, samt vad man kan göra för att må bättre i såväl vardag som på arbetsplatsen.
Här får ni möjlighet att på ett lättsamt och konkret sätt lära er hur och varför psykiskt ohälsa uppstår och varför det är så svårt att förbättra dessa.

Innehåll: Föreläsningen är uppbyggd som ett pussel där ni får del för del, för att sedan se helheten. På så sätt får ni kunskap om alla beståndsdelarna men även en helhetsbild av hur och varför vi får psykisk ohälsa. Längd på föreläsningen är 2-2,5 tim, vid kortare föreläsningstid blir innehållet reducerat.
– Hur och varför vi lär in rädsla, negativa tankar och känslor.
– Hur vi lagrar negativa minnen och vad är en känsla?
– Hur vi skapar negativa vanor och generaliserar rädsla.
– Stress. Vad är stress och vad händer i våra kroppar och hjärnor
– Övriga faktorer
– Hur uttrycker sig psykisk ohälsa
– Vi tittar på det färdiga pusslet
– Varför är det så svårt att förbättra psykisk ohälsa?
– Vad vi konkret kan göra för att förbättra psykisk ohälsa


Må sådär jäkla bra !

En motivationsföreläsning om hur man på olika sätt kan boosta hjärnans ”måbra” kemi och öka både fysiskt och psykiskt välmående

Bakom härliga känslor så som glädje, välmående, passion, lycka och harmoni finns en kemisk rektion i våra hjärnor.
Genom olika metoder kan vi påverka och träna så vi får mer av dessa godsaker.
Detta leder inte bara till att du mår så där jäkla mycket bättre utan fungerar även som skydd mot stress och psykisk ohälsa. Föreläsningen går inte bara igenom hur du boostar de goa grejerna utan även hur och varför det fungerar.

Du är vad du tänker !

En föreläsning om hur och varför du har blivit den du är, och hur du kan förändra det och blir den bästa versionen av dig själv.

Oavsett om du vill bli bättre på ditt jobb, börja träna, förbättra dina prestationer, bryta negativa tankemönster och vanor eller ”bara” bli den bästa versionen av dig själv får du här konkret kunskap som tar dig mot dina mål.

Fysisk aktivitet – Ett riktigt måbra piller ( Och du blir även snyggare på köpet)

Fysisk aktivitet får oss inte bara att må väldigt bra, det förebygger och förbättrar även stress och psykisk ohälsa. En lättsam föreläsning men med tyngd från forskningen.
Innehåll:
– Vad händer egentligen i vår hjärna och kropp när vi utövar fysisk aktivitet?
– På vilket sätt kan fysisk aktivitet förebygga och förbättra psykisk ohälsa?
– Finns det andra fördelar?
– Det och många fler frågor får du svar på under den här föreläsningen.Öka välmåendet och lönsamheten

En friskare organisation leder till högre arbetstillfredsställelse, minskad sjukfrånvaro och en kvalitativ närvaro, därav är kunskapen om bakomliggande orsaker till psykosocial hälsa ett verktyg till en välmående och lönsam organisation

Från ett individperspektiv handlar hälsa på arbetsplatsen om att trivas bra, behärska och hinna med sina arbetsuppgifter, tydliga arbetsuppgifter, känna att man kan påverka sitt arbete, samt känna stöd från såväl chef som arbetskamrater.
Detta resulterar i arbetstillfredställelse och ett kvalitativt arbete, vilket i ett större perspektiv gynnar hela organisationen.
Brister i dessa områden resulterar dock ofta i känsla av arbetsstress, dålig arbetskvalitet och sjukfrånvaro, vilket leder till en organisation som haltar sig fram.

Utbildningen ger er konkreta kunskaper och verktyg att förstå hur ni kan arbeta med dessa områden för att uppnå en välmående och lönsam organisation


Innehåll:
Den egna upplevda arbetsstressen –
Vi går igenom och förklarar hur och varför individer skiljer sig i sin uppfattning, samt vilka faktorer som påverkar och hur man kan förändra dessa.

Det egna arbetet
– Vi går igenom hur och varför det egna arbetet påverkar individen, samt hur man kan påverka detta positivt.

Upplevt stöd från chef och arbetskamrater
– Vi går igenom hur och varför  upplevt stöd påverkar den enskilde individen samt hur man kan förändra dessa förutsättningar till att bli mer gynnsamma.