Workshop

Få en djupare kunskap och förståelse med en workshop i ämnena personlig utveckling, psykisk ohälsa och stress.
Workshopen kan även skräddarsys efter era önskemål där flera ämnen kan kombineras.
Tid ca 3-4 tim.
Alla workshops är baserade på forskning inom psykologin med fokus på hjärnan.

Personlig utveckling

Känner du att du vill förändra något i ditt liv, eller bli bättre på något eller nå högre?
Oavsett om du vill bli bättre på ditt jobb, börja träna, förbättra dina prestationer, bryta negativa tankemönster och vanor eller ”bara” bli den bästa versionen av dig själv får du här konkret kunskap som tar dig mot dina mål.
Personlig utveckling nås genom systematisk utarbetad träning av mentala processer. Med andra ord, träning av hjärnan.
Precis som man kan förändra sin kropp genom träning kan man även förändra sina tankar, känslor och beteende och på så sätt förändra sig själv till en ”bättre” version.

Psykisk ohälsa

Öka era kunskaper och få konkreta tips om hur och varför psykisk ohälsa uppstår, samt vad man kan göra för att må bättre i såväl vardag som på arbetsplatsen.
Här får ni möjlighet att på ett lättsamt och konkret sätt lära er hur och varför psykiskt ohälsa uppstår och varför det är så svårt att förbättra dessa. Med denna kunskapen tar vi sedan steget till hur vi kan förbättra dessa tillstånd.

Innehåll:
Workshopen är uppbyggd som ett pussel där ni får del för del, för att sedan se helheten. På så sätt får ni kunskap om alla beståndsdelarna men även en helhetsbild av hur och varför vi får psykisk ohälsa.
– Hur och varför vi lär in rädsla, negativa tankar och känslor.
– Hur vi lagrar negativa minnen och vad är en känsla?
– Hur vi skapar negativa vanor och generaliserar rädsla.
– Stress. Vad är stress och vad händer i våra kroppar och hjärnor
– Övriga faktorer
– Hur uttrycker sig psykisk ohälsa
– Vi tittar på det färdiga pusslet
– Varför är det så svårt att förbättra psykisk ohälsa?
– Vad vi konkret kan göra för att förbättra psykisk ohälsa

Bli stress-smart

Är stress verkligen farligt? Måste vi tänka ” balans i livet” och ”återhämtning” för att inte gå under av stress? Eller finns det en annan förklaring? Denna föreläsning tar upp stress från ett annat perspektiv där vår fantastiska hjärna står i centrum. Föreläsningen beskriver på ett lätthanterligt sätt vad som händer i kroppen och hjärnan under stress, hur och varför det händer. Men framför allt hur våra invanda tankemönster påverkar vår stress, och hur vi kan ändra på vår syn på stress och må bättre i vardagslivet och på jobbet.